Jednotné zadání závěrečných zkoušek

 

 Závěrečná zkouška byla od roku 2005 vyvíjena v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kvalita I. financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Naše škola se od počátku zúčastňuje jednotného zadání závěrečných zkoušek v těchto oborech:

 

- Truhlář – výroba nábytku a zařízení

- Zámečník

- Operátor (–ka) skladování

- Kadeřník - kadeřnice

 

Jednotné zadání závěrečných zkoušek zvýšuje úroveň a prestiž závěrečných zkoušek a umožňuje vzájemnou srovnatelnost absolventů středních škol. Zkoušky jsou založeny na praktických znalostech a dovednostech žáků uplatňovaných v reálných podmínkách. Cílem je dosáhnout souladu odborné přípravy studentů s požadavky praxe a zvýšit možnosti uplatnění absolventů učebních oborů na trhu práce. Jde vlastně o sjednocení požadavků, které na absolventy jednotlivé školy kladou.

Závěrečná zkouška má tři části – písemnou, praktickou a ústní. Největší důraz je kladen na praktickou zkoušku. Třídenní praktická zkouška byla pro žáky náročná, ale její výsledky většinou potěšily jak členy zkušebních komisí, tak i samotné žáky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz