Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor (-ka) skladování - tříleté denní studium

Absolvent školního vzdělávacího programu „Logistik – operátor (-ka) skladu“ disponuje kompetencemi v oblasti logistiky výrobních a zásobovacích procesů. Absolvent je připravován k samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, expedice a výdeje různých druhů materiálu včetně práce s doklady, které souvisejí s předchozím výčtem činností.

Vyřizuje objednávky, reklamace a poptávky zboží. Zná zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu. Součástí vzdělání je příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze motorových vysokozdvižných vozíků.

Absolvent je schopný nabyté znalosti uplatnit v logistických řetězcích jako specialista logistiky, skladový operátor, expedient, pracovník nákupu, dopravy a přepravy po zapracování a doplnění znalostí i na úseku řízení logistických procesů.

 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz