Stipendijní program ve školním roce 2019 / 2020 - podle platného školního řádu 2019/2020

Podporované obory vzdělávání na SOŠ Čelákovice s.r.o.

● 23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník

● 23-52-H/01 Nástrojař

● 23-56-H/01 Obraběč kovů

● 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

● 23-45-L/01 Mechanik seřizovač - mechatronik

  ● 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

 

Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků a nulové neomluvené absence):

- 1. roč.: 150 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
- 2. roč.: 250 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
- 3. roč.: 350 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
- 4. roč.: 450 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
 

Základní podmínkou vyplacení měsíčního stipendia, je nulová neomluvená absence v daném měsíci, hodnocení chování stupněm velmi dobré a hodnocení žákova prospěchu musí být „prospěl“ (nesmí mít v hodnocení prospěchu za dané čtvrtletí „5 nebo N“).

Další možnost získání stipendia je podnikové stipendium od našich sociálních partnerů - budoucích potencionálních zaměstnavatelů našich žáků. Zde se měsíční stipendium pohybuje od 1.000,00 Kč do až 5.000,00 Kč. Bližší informace u vedení školy, paní ředitelka Ing. Němečková, nebo Ing. Karel Šrimpl.

 

 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz