Získávání dovednosti

 

Naše střední škola je jedním ze šesti partnerů projektu žadatele "Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení" Praha. Svaz strojírenské technologie realizuje tento projekt pro Středočeský kraj.

 

Název projektu: Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť.

Stručný obsah projektu:

Mechatronika je prolínající kombinací několika inženýrských oborů, nejčastěji bývá umístěna mezi strojírenství,
elektroniku a výpočetní techniku.
Obsahem 21měsíčního projektu jsou na základě závěrů z provedeného průzkumu mezi zapojenými školami
aktivity vedoucí ke zvýšení nedostatečné úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků a posléze i
žáků v tomto předmětu a inovace výukových materiálů předmětu. Přínosem pro školy je podpoření zájmu o
studium, prezentace účasti v projektu, větší zájem firem z technické praxe o spolupráci se školou a její
absolventy.
Hlavním výstupem projektu jsou mimo proškolených cílových skupin zpracované kvalitní učební podklady.
Druhým výstupem zásadním při sdílení zkušeností a výstupů projektu je jeho závěrečná konference. Třetím
hlavním výstupem projektu je pravděpodobné udělení osvědčení SST zapojené škole o tom, že budoucí
zaměstnavatel absolventa jej může připustit ke svému komerčnímu zařízení bez obav o jeho poškození.

 

Foto Klíčová aktivita 1 - 18. 6. 2012.pdf (1,6 MB)
Foto Klíčová aktivita 1 - 19.11. 2012.pdf (5,3 MB)
Foto Klíčová aktivita 1 - 29.10.2013.pdf (1,4 MB)
 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz