Školné

Náklady spojené se studiem studentů jsou z hlavní části hrazeny pomocí dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z hospodářské činnosti školy.

Symbolické školné, které škola vybírá má dva významy. Za prvé slouží k dokrytí nákladů na provoz školy a za druhé slouží k tomu, aby si studenti školy již při studiu uvědomili, že v životě nelze nic očekávat zadarmo. Že do vlastního vzdělání musím vložit jak svůj čas a píli, tak i symbolické finanční prostředky. Výsledkem je potom moje vlastní vzdělání, lepší uplatnění ve společnosti a v životě a tomu odpovídající životní úroveň moje a mé rodiny.

 

Školné je splatné do 15. července před zahájením školního roku.

Pokud není možné z vážných důvodů částku zaplatit najednou, může jednatel společnosti povolit splátky pololetní, čtvrtletní, vyjímečně i měsíční a to pouze na základě žádosti zákonného zástupce studenta. Splátky se řeší individuálně po dohodě s jednatelem společnosti.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz