Specifické účinky návykových látek dle Nešpora a kol. (1998 )

Marihuana

Zarudlé oči, hovoří hlasitěji, nepřiměřený smích, typický zápach po pálící se bramborové nati, zrychlení tepu, poruchy paměti. Při dlouhodobějším braní ztráta zájmů, váhový úbytek nebo naopak přibývání na váze.

Pervitin

Stavy nadměrné aktivity jsou charakteristické pro intoxikaci budivou látkou (pervitin, případně halucinogen MDMA, který má zároveň budivý efekt). Pervitin také vyvolává poměrně často pocity pronásledování a stavy zmatenosti. Poměrně typickým příznakem bývá dlouhý i vícedenní spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání po předchozí dlouhé intoxikaci pervitinem (či MDMA). Po vysazení drogy nastávají někdy deprese.

Halucinogeny jako je LSD (tzv. tripy)

Rozšíření zornic, iracionální a podivné chování, možné pocity pronásledování a nevyprovokovaná agrese, halucinace, kolísání nálad, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost.

Heroin

Jizvy po vpiších (heroin se ale také šňupe či kouří), spavost v nezvyklou dobu, při intoxikaci nereagují zúžené zornice na světlo, zpomalení dechu, nesrozumitelná řeč. Pocit libosti bývá střídán apatií. Při odvykacích potížích nespavost, rozšíření zornic, tekoucí nos, pocení, podrážděnost, zvracení či nevolnost, průjmy, bolesti břicha a svalů.

Těkavé látky

Typický a nezaměnitelný je zápach těkavé látky (nejčastěji toluenu) z dechu nebo z oděvu.

Alkohol

Typický zápach a další obecně známé příznaky opilosti.

Tlumivé léky:

Působí dojmem opilosti, ale není z něj cítit alkohol.

Tabák:

Typický zápach, zažloutlé prsty.


Některá rizika společná většině návykových látek ( Nešpor a kol., 1998 )

 • vznik závislosti.
 • otravy.
 • nebezpečnost sobě nebo okolí.
 • agresívní chování, násilná i jiná trestná činnost (pod vlivem návykové látky nebo jako způsob, jak si opatřit prostředky na drogu).
 • poškození tělesného a duševního zdraví.
 • poškození plodu.
 • větší riziko přechodu k jiným návykovým látkám.
 • po dlouhodobém braní vysokých dávek nepříznivé změny osobnosti.
 • menší zájem o vzdělávání a pracovní uplatnění.
 • zhoršení rodinných a jiných mezilidských vztahů.
 • více kázeňských problémů ve škole.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz