Drogy NE !

Prevence zaměřená na rizikové skupiny


Zásady prevence ( Švarcová, 2002 )

Základem je přesvědčit jedince, že drogy mu přinášejí více zlého než dobrého. Nabídnout hodnoty, které usnadní návykové látky odmítat.

V časném stádiu užívání drog je člověk ještě schopen a ochoten přijmout motivaci k změně životního stereotypu. Pokud není připraven ke změně, měl by nést důsledky.

Důležité je získat důvěru problémového jedince a především mu pozorně naslouchat. Vyslechnout ho, i když bude drogy obhajovat, ale připravit si protiargumenty.

Pokud neexistuje motivace ke změně životního stylu popř. k léčbě, zbývá pouze snižování rizik. Nespoléhat na zázračné okamžité řešení.

K úspěšné změně a léčbě musí často přispívat okolí postiženého, jeho rodiče, partner ( předcházet nudě, pomoc odpoutat se od nevhodné společnosti, posilovat sebevědomí jedince, podporovat pozitivní aktivity, snažit se být pozitivním příkladem atd. )

Rodina jedince s drogovým problémem musí pěstovat určitou rodinnou terapii. Většinou za pomoci odborných institucí.


Čemu se vyhnout:

  • popírání problému
  • obviňování partnera
  • hledání v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči
  • usnadňování a financování potomkovo nebo přítelovo zneužívání drog
  • vydírání jedincem zneužívajícím návykové látky ( útěkem, prostitucí, sebevraždou ) nebo jeho známými z drogového prostředí
  • věřit tvrzení, že dítě (závislý člověk) má drogu pod kontrolou
  • vytvářet doma " dusnou " atmosféru či používat násilí
  • stále ustupovat, pomáhat bez kladení podmínek
  • ztrácet naději (věřit procesu zrání mladého člověka)
  • nikdy kategoricky neodsuzovat a tzv. nelámat hůl nad člověkem závislým na drogách


Volba jednotlivých přístupů a míra zapojení závisí na stupni rozvoje závislosti u osoby, které chceme pomoci. Nezbytné je především soustavné působení. Nárazové akce nemívají samy o sobě výrazný efekt a nemohou nahradit soustavnou preventivní práci. Velmi důležité je udržet zájem a motivaci všech zúčastněných.

Vždy je třeba mít na paměti, že léčba drogové závislosti je nutně velká psychická i somatická zátěž pacienta, která je vědomě organizovaná a systematická. Problém obvykle nevznikal v krátkém časovém období (od prvního užití drogy), ale dozrával dávno předtím, takže i jeho léčení si často vyžádá víc času než bychom si přáli.

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379
Čelákovice
250 88
IČ: 256 72 592
DIČ: CZ25672592
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 991

email.: info@soscelakovice.cz
sostoscelakovice@seznam.cz
karel.srimpl@iol.cz
www.soscelakovice.cz
ID datové schránky: sw2447f

Tel.: +420 326 998 091- 96
Fax :+420 326 998 095
GSM: +420 732 927 568
GSM: +420 739 037 425

ředitelka školy, tel.: 603 875 985
reditelskola@seznam.cz
www.soscelakovice.cz


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c
info@soscelakovice.cz